Výrobné riešenia v oblasti obalov a krabíc

  • Pozrite si ponuku našich produktov v oblasti výroby krabíc
  • Technické dokumenty
  • Ďalšie informácie na stiahnutie

Viac info už čoskoro

Ochrana osobných údajov

Je v záujme našej spoločnosti chrániť Vaše súkromie. Skôr než prostredníctvom tohto webu poskytnete akékoľvek osobné údaje, prečítajte si prosím nasledujúce informácie:

Poskytovaním osobných údajov vyslovuje poskytovateľ - subjekt údajov súhlas so spracovaním týchto údajov správcom údajov - EverLed s. r. o..

Naša spoločnosť sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú predané k spracovaniu tretej strane a budú zabezpečené proti prístupu neoprávnených osôb. K Vašim osobným údajom má v našej spoločnosti prístup obmedzený okruh zodpovedných osôb.

S Vašimi osobnými údajmi sa bude zaobchádzať iba spôsobom odpovedajúcim príslušným ustanovením zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

O nás

Spoločnosť EVERLED sa zameriava na distribúciu a predaj technologických riešení pre výrobu obalových materiálov.

Kontaktujte nás

Rýchle kontakty

EverLed s. r. o.
Malinová 7
080 01 Prešov
Slovenská republika

info@everled.sk
Sledovať na Facebooku

Aby Vám neunikla žiadna udalosť: